Διδακτορικές Διατριβές

Τίτλος Ονόματα Έτος Βραβείο
Τεχνοοικονομική Διαχείριση Κινητών Δικτύων Πέμπτης Γενιάς (5G) και εξής Κόλλια Ανατστασία 2021
Τεχνικές Ανάπτυξης και Βελτιστοποίησης Ετερογενών Κινητών Δικτύων Επόμενης Γενιάς Βασισμένα σε Μικροκυψέλες Γεώργιος Δηλές 2017
Τεχνικές Αξιόπιστης Μετάδοσης Πολυεκπομπής σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τέταρτης Γενιάς Νικόλαος Κανάκης 2014
Τεχνικές και μηχανισμοί συσταδοποίησης χρηστών και κειμένων για την προσωποποιημένη πρόσβαση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό Βασίλειος Τσόγκας 2014
Κατανεμημένα δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας: Αλγόριθμοι και τεχνικές για τη βελτιστοιποίηση της απόδοσης Ελευθερία Γιαννακά 2011
Σχεδιασμός και μελέτη απόδοσης μηχανισμών Multicast σε κινητά δίκτυα επικοινωνιών Ανδρέας Παπαζώης 2010
Μηχανισμοί και Τεχνικές Διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάλυσης, κατηγοριοποίησης, εξαγωγής περίληψης και προσωποποίησης συχνά ανανεώσιμων δεδομένων του παγκόσμιου ιστού για παρουσίαση σε σταθερές και κινητές συσκευές Βασίλειος Πουλόπουλος 2010
Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου για τη μετάδοση πληροφορίας πολυμέσων με δυνατότητα προσαρμογής σε δίκτυα μη εγγυημένης ποιότητας Γεώργιος Κιουμουρτζής 2010
Μελέτη και ανάλυση μηχανισμών βελτιστοποίησης έλεγχου ισχύος σε κινητά δίκτυα επικοινωνιών Κόκκινος Βασίλειος 2009
Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Υπηρεσιών Quality of Service Πρίμπας Δημήτρης 2008
Ποιότητα Υπηρεσίας σε Δίκτυα Επόμενης Γενιάς: Μηχανισμοί για τη χρήση Διαφοροποιημένων Υπηρεσιών και Μεσιτών Εύρους Ζώνης Στάμος Κωνσταντίνος 2007
Αλγόριθμοι Και Μηχανισμοί Για Την Παροχή Υπηρεσιών Με Εγγυημένη Ποιότητα Σε Δίκτυα Τύπου Internet Αφροδίτη Σεβαστή 2007
Σχεδιασμός και ανάλυση μηχανισμών για μετάδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου σε κινητά δίκτυα επικοινωνιών Αλεξίου Αντώνιος 2007
Μελέτη της απόδοσης του WWW σε συνθήκες υψηλού φόρτου και μεγάλης κίνησης: Πολιτικές διαχείρισης εξυπηρετητών και μοντέλα κόστους Αγησίλαος Κονιδάρης 2005
Δικτυακά Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Η Πλατφόρμα EVE Θρασύβουλος Τσιάτσος 2003
Μελέτη και Ανάλυση της Συμπεριφοράς Μηχανισμών για τη Μετάδοση Πολυμέσων με Δυνατότητα Προσαρμογής πάνω από Δίκτυα μη Εγγυημένης Ποιότητας όπως το Διαδίκτυο Γκάμας Απόστολος 2003
Αλγόριθμοι, Μηχανισμοί και Πρωτόκολλα για Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε φορητές συσκευές Παπαχρήστος Νικόλαος