Διακριτά Μαθηματικά

Πληροφορίες Μαθήματος

Ανακοινώσεις

  • [25/09/2019] Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 12:00-14:00 (Φροντιστήριο) στην αίθουσα ΑΑ στη Πρυτανεία και Πέμπτη 9:00-11:00 (Θεωρία) στην αίθουσα ΒΑ του Β κτιρίου. Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. 
    Οι ώρες γραφείου για τη Θεωρία θα είναι: Δευτέρα και Πέμπτη 11:00-12:00 και για το φροντιστήριο Τρίτη 10:00-11:00. Συνάντηση μπορεί να ορισθεί και μετά απο επικοινωνία με e-mail στο bouras@ceid.upatras.gr για τη Θεωρία και και στο emichos@ceid.upatras.gr για το Φροντιστήριο.
  • [16/10/2019] Για την ερχόμενη εβδομάδα (21-25/10/2019) το μάθημα θεωρίας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21/10 και το φροντιστήριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24/10.
  • [30/10/2019] Για την επόμενη εβδομάδα (4-8/11/2019) και την μεθεπόμενη εβδομάδα (11-15/11/2019) το μάθημα θεωρίας θα διεξαχθεί τις Δευτέρες (4/11 και 11/11) και το φροντιστήριο θα διεξαχθεί τις Πέμπτες (7/11 και 14/11).
  • [05/11/2019] Την Πέμπτη 14/11/2019 θα πραγματοποιηθεί μάθημα θεωρίας και όχι το φροντιστήριο του μαθήματος.
  • [12/12/2019] Την Δευτέρα 23/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο για τα Διακριτά μαθηματικά και την Πέμπτη 9/1/2020 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στην ύλη του μαθήματος.