Βιβλία

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές των ΤΕΕ και η ύλη που καλύπτει αφορά Επικοινωνία Δεδομένων, Δίκτυα Επικοινωνίας Δεδομένων, Τοπικά Δίκτυα, Τοπικά Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Δίκτυα Ευρείας Περιοχής.

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ, Θ. Τσιλιγκιρίδης, Γ. Αλεξίου, Χ. Μπούρας, Χ. Μαμαλούκας, Π. Αγγελόπουλος, Βιβλίο για ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2000(Τόμος Α, σελ. 260 και Τόμος Β, σελ. 330)

 

 

Πολυμέσα και Δίκτυα

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και περιλαμβάνει 3 τόμους(για το μαθητή, το καθηγητή και εργασίες). Η ύλη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από Πολυμέσα και Σχεδιασμό Πολυμεσικών Εφαρμογών, μέχρι Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Η/Υ, Τοπικά Δίκτυα, Δημόσια Δίκτυα και Internet και Υπηρεσίες Τηλεματικής.

Πολυμέσα και Δίκτυα, Βιβλίο για Ενιαίο Λύκειο,Γ. Αλεξίου,Α. Διδάλου, Μ. Κορδάκη, Δ. Μπακάλης, Ν. Τσατσούρη, Ι. Γαροφαλάκης, Π. Μαρκέλλου, Μ. Ρήγκου, Ι. Τζήμας, Στ. Κουμπιάς, Β. Κατίκας, Λ. Μάνδαλος, Κ. Μπούρας, Χρ. Μπούρας, Ε. Καπούλας, Α. Γκάμας, Α. Κονιδάρης, Π. Λάμψας, Α. Σεβαστή, Θ. Τσιάτσος, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2000

 

 

Βιβλία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διακριτά Μαθηματικά - Τα μαθηματικά της επιστήμης των υπολογιστών

Η ύλη αυτού του βιβλίου περιλαμβάνει μία σειρά από θέματα, όπως: συνδυαστική, γεννήτριες συναρτήσεις, σχέσεις αναδρομής, θεωρία εγκλεισμού-αποκλεισμού και θεωρία μέτρησης Polya. Στο βιβλίο υπάρχουν αρκετές λυμένες ασκήσεις σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας. Επίσης υπάρχουν και πολλές άλυτες ασκήσεις. Το βιβλίο χρησιμοποιείται σαν πανεπιστημιακό σύγγραμμα σε τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων. Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε και τώρα κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση.

Διακριτά Μαθηματικά. Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Η/Υ., Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης, Gutenberg 1992 (Β' Έκδοση), σελ. 115

 

Διακριτά Μαθηματικά - Προβλήματα και Λύσεις

Το βιβλίο περιλαμβάνει προβλήματα και λύσεις πάνω σε θέματα Διακριτών Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα συνδυαστική, γεννήτριες συναρτήσεις, σχέσεις αναδρομής, θεωρία εγκλεισμού-αποκλεισμού και θεωρία μέτρησης Polya.

Διακριτά Μαθηματικά - Προβλήματα και Λύσεις, Γ. Βουτσαδάκης, Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης, Gutenberg 1994, σελ. 124

 

Διακριτά Μαθηματικά Α. Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών Β. Προβλήματα και Λύσεις

Τα Διακριτά Μαθηματικά είναι η περιοχή των Μαθηματικών που μελετά διακριτές δομές, όπως είναι οι ακέραιοι αριθμοί, οι γράφοι, οι λογικές προτάσεις, οι αλγόριθμοι, οι δομές δεδομένων κ.ά. Αντιθέτως, συνεχείς δομές όπως οι πραγματικοί αριθμοί και αντίστοιχες έννοιες όπως η παράγωγος και το ολοκλήρωμα αποτελούν αντικείμενο των Συνεχών Μαθηματικών. Τα Διακριτά Μαθηματικά χρησιμοποιούνται στη μαθηματική θεμελίωση του ψηφιακού (διακριτού) χαρακτήρα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπως Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Δίκτυα κ.ά. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά και ταυτοχρόνως μαθηματικά αυστηρό τις βασικές έννοιες της περιοχής. Συμπληρώνεται από μία πλούσια συλλογή λυμένων ασκήσεων.

Διακριτά Μαθηματικά Α. Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών Β. Προβλήματα και Λύσεις, Ε. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης, Ι. Βουτσαδάκης, Gutenberg 2008, σελ. 246

 

Εισαγωγή στους Γράφους

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο καλύπτει μία σειρά από έννοιες της θεωρίας γράφων, όπως τη διαπερασιμότητα, τα μονοπάτια Euler και Hamilton, τη συνεκτικότητα και το θεώρημα του Menger, τα δένδρα, την επιπεδότητα και το θεώρημα του Kuratowski, ενώ τέλος, υπάρχει αναφορά και παρουσίαση του προβλήματος του χρωματισμού των κορυφών ενός γράφου. Στο δεύτερο μέρος περιέχεται ένας μεγάλος αριθμός από λυμένες ασκήσεις πολλαπλών επιπέδων δυσκολίας, οι οποίες αφορούν όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος του βιβλίου.

Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης, Γ. Σταματίου, Gutenberg, 1999, σελ. 151

 

 

Ειδικά Θέματα Δικτύων και Υπηρεσιών

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται μια σειρά από Ειδικά Θέματα Δικτύων και Υπηρεσιών. Ειδικότερα, γίνεται μια παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, της ποιότητας υπηρεσίας, της χρέωσης δικτύων και υπηρεσιών, των εφαρμογών που απαιτούν ποιότητα υπηρεσίας, των πρωτοκόλλων μετάδοσης που χρησιμοποιούνται και των συμβάσεων διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (SLAs). Το βιβλίο απευθύνεται σε άτομα που έχουν βασικές γνώσεις Δικτύων και Υπηρεσιών. Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός προχωρημένου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος στα ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και τις ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου.

Ειδικά θέματα Δικτύων και Υπηρεσιών, Α. Γκάμας, Ε. Καπούλας, Χ. Μπούρας, Δ. Πρίμπας, Κ. Στάμος, Ελληνικά Γράμματα, 2004, σελ. 272

 

 

Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στον πολυδιάσατο κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας περιγράφοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της και καλύπτοντας σφαιρικά τα κυριότερα ζητήαματα που αφορούν τα Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα.
Πιο σγκεκριμένα, το βιβλίο καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν κάθε Δικτυακό Εικονικό Περιβάλλον, όπως είναι, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαράσταση του χρήστη, τις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διαχωριστούν τα περιβάλλοντα αυτά ανάλογα με το σκοπό και τις υπηρεσίες τους καθώς και τα πεδία εφαρμογής τους. Σημειωτέον ότι τα Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια.

Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, Ε. Γιαννακά, Β. Καπούλας, Χ. Μπούρας, Θ. Τσιάτσος, Ελληνικά Γράμματα, 2005, σελ. 152

 

IPv6: Το πρωτόκολλο και οι τεχνικές μετάβασης και μεταφερσιμότητας

Το παρόν βιβλίο, το οποίο καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης στο IPv6, αναλύει θέματα που αφορούν το πρωτόκολλο IPv6 και τις τεχνικές μετάβασης και μεταφερσιμότητας, αλλά και θέματα που σχετίζονται με το IP επίπεδο του Διαδικτύου, όπως η Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS), η ασφάλεια και το Mobile IP πρωτόκολλο.

IPv6: Το πρωτόκολλο και οι τεχνικές μετάβασης και μεταφερσιμότητας, Π.Γανός, Απ. Γκάμας, Αν. Καραλιώτας, Χρ. Μπούρας, Δ. Πρίμπας, Κ. Στάμος, Ελληνικά Γράμματα, 2006, σελ. 231

 

Trends in Telecommunications Technologies

This book is the culmination of an effort to gather world-class scientists, engineers and educators engaged in the fields of telecommunications to meet and present their latest activities. Telecommunications is the assisted transmission of signals over a distance for the purpose of communication. Having drastically transformed the human way of living, telecommunications are considered the revolution of our times and the catalyst for present and future technological and scientific developments. Being a very active research field, new advances in telecommunications are constantly changing the landscape and introduce capabilities and enhanced ways of communication. Literature in the field is extensive and constantly enlarged. This book therefore intends to increase the dissemination level of the latest research advances and breakthroughs by making them available to a wide audience in a compact and friendly to the user way. It furthermore aims to provide a particularly good way for experts in one aspect of the field to learn about advances made by their colleagues with different research interests.

Trends in Telecommunications Technologies (Edited by C.Bouras), Published by In-Tech, 2010

 

Policies and Tools for Efficient Design of Broadband Development

Broadband is the fourth strategic pillar of the Digital Agenda for Europe. The connectivity and internet access it provides is a key enabler for a number of important services for citizens, businesses and the public sector. The ambitious targets set in the Digital Agenda indicate the importance of broadband for the economy of the EU and citizen welfare.

The SIVA project supports the goals of EU's strategy on digital technologies (namely the Digital Agenda for Europe) and aims to contribute to the improvement of virtual accessibility in South East Europe through the promotion of broadband access, supplementing physical accessibility and thus narrowing the digital gap in the SEE area.

Policies and Tools for Efficient Design of Broadband Development, L. Topaloglou, Bouras, C., Kos, A., and Frank, A. (editors), 2014.