Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα

Πληροφορίες Μαθήματος

Πρόγραμμα Διαλέξεων

  • [16/10/2019] Η σημερινή πρώτη διάλεξη του μαθήματος, της Τετάρτης 16/10/2019 ώρα 13:00-16:00   δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επαρκούς προσέλευσης φοιτητών
  • [23/10/2019] Η διάλεξη του μαθήματος, της Τετάρτης 23/10/2019 ώρα 13:00-16:00   δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επαρκούς προσέλευσης φοιτητών