Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα

Πληροφορίες Μαθήματος

Ανακοινώσεις

 

  • [7/10/2019] Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 13:00-16:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων, Ισόγειο Β' Κτήριο
    .
  • [7/10/2019]Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 13:00-16:00   για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20  , και η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η επόμενη Τετάρτη 16/10/2019
  • [16/10/2019] Η σημερινή πρώτη διάλεξη του μαθήματος, της Τετάρτης 16/10/2019 ώρα 13:00-16:00   δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επαρκούς προσέλευσης φοιτητών