Ημερίδα στα πλαίσια του έργου CASTWATER

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα για τη “Βιωσιμότητα στη Διαχείριση Νερού στον Τομέα του Τουρισμού”, στα πλαίσια του έργου CASTWATER, την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

EN: The infoday on "Sustainability in Water Management in the Tourism Sector" for the CASTWATER project was held with great success on Wednesday, 2 May 2018 at the Conference and Cultural Center of the University of Patras.

Παρουσιάσεις (Presentations - in Greek):

Χρήστος Ι. Μπούρας (Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Νίκος Μπαλαμπάνης (Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος (Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης (Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

Κων/νος Παπαγεωργακόπουλος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών ΔΕΥΑΠ)

Γιώργος Τελώνης (Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδος)