4η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου GPP4Growth

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 4η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου GPP4Growth, την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

EN: The 4rth stakeholder group meeting for the GPP4Growth project was held with great success on Wednesday, 20 December 2018 at the Conference and Cultural Center of the University of Patras.

Παρουσιάσεις (Presentations - in Greek):

Χρήστος Ι. Μπούρας (Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Γεώργιος Δηλές (Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος της ομάδας έργου του GPP4Growth)

Μαρία Διαμαντοπούλου (Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Προμηθειών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Στυλιανή Παρασκευά και Πηνελόπη Ανυφαντάκη (Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.))