Στη Μούρθια της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου INHERIT, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-MED

Στη Μούρθια της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου INHERIT, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-MED
Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage (INHERIT)». Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν συνολικά 15 εταίροι από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο), ενώ επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg MED και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το INHERIT έχει ως στόχο να διαμορφώσει πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου για την προώθηση της ανάπτυξης του τουρισμού φυσικής κληρονομιάς στις παράκτιες ζώνες. Το έργο θα υποστηρίξει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τους υπεύθυνους φορείς να αναπτύξουν / βελτιώσουν τις απαραίτητες πολιτικές σχεδιασμού ώστε να αξιοποιήσουν με τρόπο βιώσιμο και επικερδή όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά της φυσικής κληρονομιάς της παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης της Μεσογείου.
Στις 30-31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μούρθια η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η αποτίμηση της πορείας του έργου και ο σχεδιασμός για τη συνέχεια. Συζητήθηκαν όλες οι άμεσες δραστηριότητες του έργου και τέθηκαν οι χρονικοί στόχοι ολοκλήρωσής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το INHERIT μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://inherit.interreg-med.eu/