Ολοκληρώθηκε στην Κροατία η 3η Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου INHERIT στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στις 28 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στην Κροατία η τρίτη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου INHERIT στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Επικεφαλής του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ συνολικά συμμετέχουν 15 εταίροι και 3 υποστηρικτικοί εταίροι από 10 χώρες της Μεσογείου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι μελέτησαν την παρούσα κατάσταση του έργου και οργάνωσαν ένα πλάνο για την υλοποίηση των προδιαγεγραμμένων στόχων. Στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης, έγινε μία ανασκόπηση στις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα σύμφωνα και με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ οργανώθηκε ένα πλάνο εργασίας για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι κύριες δράσεις της Ενότητας Εργασίας 3 που υλοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασε τα αποτελέσματα της Δράσης Α3.6: «Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή «bottom-up» προσεγγίσεων με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στις μεσογειακές χώρες» και ανέλυσε τα κυριότερα αποτελέσματα/ευρήματα.
Τέλος, αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση του έργου να πραγματοποιηθεί στο Montpellier της Γαλλίας, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο INHERIT, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://inherit.interreg-med.eu/