Ημερίδα στα πλαίσια του έργου GPP4Growth

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, στα πλαίσια του έργου GPP4Growth, την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

EN: The infoday on Green Public Procurement for the GPP4Growth project was held with great success on Wednesday, 20 June 2018 at the Conference and Cultural Center of the University of Patras.

Παρουσιάσεις (Presentations - in Greek):

Χρήστος Ι. Μπούρας (Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Παναγιώτης Μπράμος (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Δημήτρης Σκούρας (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών)

Θωμάς Σταυρόπουλος (Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου)

Μαρία Διαμαντοπούλου (Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Προμηθειών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Γιώργος Δηλές (Μεταδιδάκτορας Ερευνητής του Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Μέλος της ομάδας έργου του GPP4Growth)