Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες

Πληροφορίες Μαθήματος

Ημερολόγιο

Πρόγραμμα Διαλέξεων
 
[29/05/2020] Internet of Things &Cloud Computing
[22/05/2020] Network Virtualization
[15/05/2020] Εικονική πραγματικότητα- Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα
[08/05/2020] Μετάδοση video κατ’ απαίτηση
[24/04/2020] Κινητές Εφαρμογές 
[10/04/2020] Κοινωνικά Δίκτυα
[03/04/2020] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
[27/03/2020] Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονική Τραπεζική
[27/03/2020] Ηλεκτρονική Μάθηση
[20/03/2020] Τηλεργασία – Τηλεϊατρική
[20/03/2020] Τηλε-συνεργασία
[13/03/2020] Η σημερινή διάλεξη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου
[06/03/2020] Η σημερινή διάλεξη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου
[28/02/2020] Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων
[28/02/2020] Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου
[21/02/2020] Η σημερινή διάλεξη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας του διδάσκοντα