Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Πληροφορίες Μαθήματος

Διαλέξεις
Τίτλος Αρχείο
Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών (Μέρος 1) File 01_Intro_1.pptx
Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών (Μέρος 2) File 02_Intro_2.pptx
Τεχνολογίες xDSL File 03_xDSL.pptx
Τεχνολογίες VDSL File 04_VDSL.pptx
Τεχνολογίες Ethernet File 05_Ethernet.pptx
Οπτικά συστήματα μετάδοσης (Μέρος 1) File 06_Optical_1.pptx
Οπτικά συστήματα μετάδοσης (Μέρος 2) File 07_Optical_2.pptx
Δίκτυα FTTx (Μέρος 1) File 08_FTTx_1.pptx
Δίκτυα FTTx (Μέρος 2) File 09_FTTx_2.pptx
WiMAX File 10_WiMAX.pptx
Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 1) File 11_Networks_1.pptx
Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 2) File 12_Networks_2.pptx
Επιχειρηματικά μοντέλα File 13_Epix_Montela.pptx
Σημειώσεις
Τίτλος Αρχείο
Ευρυζωνικές Τεχνολογίες PDF icon eurizonikes_texnologies_v36.pdf