Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Πληροφορίες Μαθήματος

Ημερολόγιο

Πρόγραμμα Διαλέξεων

[04/03/2022]   Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών (Μέρος 1)

[04/03/2022]   Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών (Μέρος 2)

[11/03/2022]   Τεχνολογίες xDSL

[11/03/2022]   Τεχνολογίες VDSL

[18/03/2022]   Τεχνολογίες Ethernet

[01/04/2022]   Οπτικά συστήματα μετάδοσης (Μέρος 1)

[08/04/2022]   Οπτικά συστήματα μετάδοσης (Μέρος 2)

[15/04/2022]   Δίκτυα FTTx (Μέρος 1)

[06/05/2022]   Δίκτυα FTTx (Μέρος 2)

[13/05/2022]   WiMAX

[20/05/2022]   Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 1)

[27/05/2022]   Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 2)

[03/06/2022]   Επιχειρηματικά μοντέλα