Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Πληροφορίες Μαθήματος

Ανακοινώσεις

 

[ΝΕΑ - 21/3/2022] Την Παρασκευή 25/3/2022, ημέρα Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, το μάθημα ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά από την Παρασκευή 1/4/2022.

[28/2/2022] Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 09:00 - 11:00 στην αίθουσα Δ1 του νέου κτιρίου της Σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

[28/2/2022] Οι ώρες γραφείου θα είναι: Δευτέρα και Πέμπτη 11:00-12:00. Συνάντηση μπορεί να ορισθεί και μετά από επικοινωνία με e-mail στο kokkinos@cti.gr

[28/2/2022] Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα πρέπει να γραφτούν στο e-class του μαθήματος. Στο e-class και στο site του μαθήματος, θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις του μαθήματος.