Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος

Διαλέξεις
Τίτλος Αρχείο
Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 1o File 01_Intro_1.pptx
Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 2o File 01_Intro_2.pptx
Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN File 02_X25_FRAME_ISDN.pptx
Πρωτόκολλα ΑΤΜ και MPLS File 03_ATM_MPLS.pptx
Το πρωτόκολλο IP File 04_IP_Prot.pptx
Πρωτόκολλα TCP και UDP File 05_TCP_UDP.pptx
Μέσα μετάδοσης και δομημένη καλωδίωση File 06_Mesa_metad_Dom_kal.pptx
Κεραίες και Δορυφορικές Επικοινωνίες File 07_Antenaas_Satellite.pptx
Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών File 08_Kin_dikt_epik.pptx
Σημειώσεις
Τίτλος Αρχείο
Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων PDF icon ΔΔΧΔΔ_Πανεπιστημιακές σημειώσεις.pdf