Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος

Ημερολόγιο

 

Πρόγραμμα Διαλέξεων
 

[05/10/2022] Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 1o

[05/10/2022] Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων Μέρος 2o

[12/10/2022] Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN

[19/10/2022] Πρωτόκολλα ΑΤΜ και MPLS

[26/10/2022] Το πρωτόκολλο IP

[02/11/2022] Πρωτόκολλα TCP και UDP

[09/11/2022] Μέσα μετάδοσης και δομημένη καλωδίωση

[16/11/2022] Κεραίες και Δορυφορικές Επικοινωνίες

[23/11/2022] Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών