Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος

Ύλη

Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων 

 

Το Πρωτόκολλο Χ.25 

 

Το Πρωτόκολλο Frame Relay 

 

Το Πρωτόκολλο ISDN 

 

Το Πρωτόκολλο ATM

 

To Πρωτόκολλο MPLS

 

Μέσα Μετάδοσης

 

Δομημένη Καλωδίωση

 

Δορυφορικές Επικοινωνίες

 

Κινητά δίκτυα επικοινωνιών

 

Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11

 

Ασφάλεια Δικτύων

 

Σχεδίαση Πρωτοκόλλων

 

Διαχείριση Δικτύων