Διακριτά Μαθηματικά

Πληροφορίες Μαθήματος

Ημερολόγιο

[30/09/2019] Εισαγωγή στα Διακριτά Μαθηματικά. Πρώτη διάλεξη στη Στοιχειώδη Συνδυαστική.

[02/10/2019] Δεύτερη διάλεξη στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Ομάδες ίδιων (μη διακεκριμένων) αντικειμένων".

[7/10/2019] Πρώτο φροντιστήριο στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Ομάδες ίδιων (μη διακεκριμένων) αντικειμένων".

[10/10/2019] Τρίτη διάλεξη στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Συνδυασμοί & Διατάξεις με επανάληψη".

[14/10/2019] Δεύτερο φροντιστήριο στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Συνδυασμοί & Διατάξεις με επανάληψη".

[17/10/2019] Τέταρτη διάλεξη στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Ομάδες ίδιων (μη διακεκριμένων) αντικειμένων".

[21/10/2019] Πέμπτη διάλεξη στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Διανομή Αντικειμένων σε Υποδοχές".

[26/10/2019] Τρίτο φροντιστήριο στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Διανομή Αντικειμένων σε Υποδοχές".

[04/11/2019] Έκτη διάλεξη στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Διωνυμικοί Συντελεστές".

[07/11/2019] Τέταρτο φροντιστήριο στη Στοιχειώδη Συνδυαστική "Διωνυμικοί Συντελεστές".

[11/11/2019] Πρώτη διάλεξη στις Γεννήτριες Συναρτήσεις.

[15/11/2019] Δεύτερη διάλεξη στις Γεννήτριες Συναρτήσεις .

[18/11/2019] Πρώτο φροντιστήριο στις Γεννήτριες Συναρτήσεις.

[21/11/2019] Πρώτη διάλεξη στις Σχέσεις Ανδρομής.

[25/11/2019] Δεύτερο φροντιστήριο στις Γεννήτριες Συναρτήσεις.

[28/11/2019] Δεύτερη διάλεξη στις Σχέσεις Ανδρομής.

[02/12/2019] Πρώτο φροντιστήριο στις Σχέσεις Ανδρομής.

[06/12/2019] Πρώτη διάλεξη στo Θεώρημα Polyá.

[09/12/2019] Δεύτερο φροντιστήριο στις Σχέσεις Ανδρομής.

[12/12/2019] Δεύτερη διάλεξη στo Θεώρημα Polyá.

[16/12/2019] Πρώτο φροντιστήριο στo Θεώρημα Polyá.

[19/12/2019] Εγκλεισμός-Αποκλεισμός.

[09/1/2020] Επαναληπτικό μάθημα.